โครงการรถไฟความเร็วสูงในงานก่อสร้าง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในประเทศลาวเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงพระบางมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากเนื่องจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วโครงการรถไฟความเร็วสูงในงานก่อสร้างและความต้องการใช้สาธารณูปโภคด้านสาธารณูปโภคน้ำทั่วประเทศ นักลงทุนไทยในประเทศลาว

อุปทานน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีขั้นตอนการล็อคขั้นบันไดโดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ในเมืองหลวงลังกา เมื่อเทียบกับปีที่เติบโต 3% ในเมืองใหญ่ของเมืองไทย Pira Intaratood กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asia Infrastructure Management Ltd ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดหาน้ำประปาให้กับเมือง AIM ได้ร่วมกับ Water Solution Co เพื่อจัดตั้ง Asia Nampapa Luangprabang Co เพื่อดำเนินกิจการผลิตน้ำประปาและขายน้ำประปาให้กับลาวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 โดยมีสัญญาสัมปทาน 30 ปีจากรัฐบาลท้องถิ่น