สคบ.ชี้แจงเจอกลุ่มคนแอบอ้างจนท.รีดเงินเอกชน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงมีคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตบทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. เข้ามาทำทีว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านเครื่องเสียงและร้านค้าอื่นๆ ในบริเวณจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ตาก พิษณุโลก อุตรดิถต์ ฯลฯ

ในแต่ละครั้งจะแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในร้านค้า พร้อมทั้งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. และเข้าไปยึดสินค้าไปหลายรายการพร้อมแจ้งว่าที่ร้านขายสินค้าผิดหลายอย่าง บางชิ้นเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย โดยแจ้งว่าไม่มีฉลาก คู่มือไม่ใช่ภาษาไทย ไม่มีตรามาตรฐานหรือ มอก.จากนั้นได้ข่มขู่ว่าต้องเสียค่าปรับกว่า 100,000 บาท และเชิญตัวเจ้าของร้านไปพูดคุยหว่านล้อมโดยเรียกเงินแลกกับการที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยเรียกเงิน 30,000-50,000  บาท  ทั้งนี้ขอชี้แจงว่า ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สคบ.ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทุกครั้งจะมีหนังสือแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้า หรือมีหนังสือให้เจ้าหน้าที่นำไปแสดงต่อร้านค้าอย่างเป็นทางการทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่จะแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการสีน้ำเงินเข้ม มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และสำนักงานฯ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย ส่วนในการตรวจฉลากสินค้าทุกครั้งจะมีเอกสารบันทึกผลการตรวจ ซึ่งจะแจ้งว่าสินค้าชิ้นใดมีการจัดทำฉลากถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในข้อใด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจลงนามในเอกสารเพื่อรับทราบทุกครั้ง ขณะที่กรณีมีการจัดทำฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง สคบ. จะมีหนังสือเชิญให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาชี้แจงยังที่ทำการ สคบ. เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews