กระทรวงอุตสาหกรรมขยายการลงทุนอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพิ่มใน EEC

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดระยอง เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และหารือร่วมมือกับบริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ อันดับ 3 ของโลก

ซึ่งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในกลุ่มอาเซียน และมีโรงงานผลิตที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อขยายการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) โดยได้ทาบทามให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุล

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเน้นส่งเสริมผู้ผลิต ดึงนักวิจัยและนักลงทุนชั้นนำจากต่างประเทศ และร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาร่วมมือ เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งบริษัทผลิตอลูมิเนียมรายนี้ มีศักยภาพ และความพร้อมในการถ่ายทอดกระบวนการผลิต หากร่วมมือกับไทยพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตได้ ก็จะช่วยลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของไทยได้

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7